محصولات آموزش آلمانی

تایید و بازبینی شده دانلود
سطح پیشنهادی: سطح پیشرفته B1
دسته بندی: آمادگی آزمون
آموزش زبان آلمانی به فارسی غیرحضوری کتاب داستان Die Skorpion-Frau
تایید و بازبینی شده
سطح پیشنهادی: سطح A1 و A2
دسته بندی: دوره های آموزش مجازی
تایید و بازبینی شده ثبت نام
سطح پیشنهادی: سطح متوسط A2
دسته بندی: دوره های آموزش مجازی
آموزش زبان آلمانی به فارسی غیرحضوری کتاب لغت نامه تصویری Mein erstes Bildwörterbuch
تایید و بازبینی شده
سطح پیشنهادی: سطح A1 و A2
دسته بندی: داستان و کتاب
آموزش زبان آلمانی به فارسی غیرحضوری کتاب آموزش گرامر زبان آلمانی با بازی کردن
تایید و بازبینی شده
سطح پیشنهادی: سطح A1 و A2
دسته بندی: داستان و کتاب
آموزش زبان آلمانی به فارسی غیرحضوری کتاب درس و کار Moment mal_Lehrerhandbuch2
تایید و بازبینی شده
سطح پیشنهادی: سطح B1 و B2
دسته بندی: داستان و کتاب
آموزش زبان آلمانی به فارسی غیرحضوری کتاب آموزش شروع نوشتار و معرفی جامع حروف و تلفظ آلمانی
تایید و بازبینی شده
سطح پیشنهادی: سطح مقدماتی A1
دسته بندی: داستان و کتاب
تایید و بازبینی شده ثبت نام
سطح پیشنهادی: سطح پیشرفته B1
دسته بندی: دوره های آموزش مجازی
آموزش زبان آلمانی به فارسی غیرحضوری کتاب لغت نامه تصویری Mein Deutsch Bildwörterbuch
تایید و بازبینی شده
سطح پیشنهادی: همه سطوح
دسته بندی: داستان و کتاب
تایید و بازبینی شده دانلود
سطح پیشنهادی: سطح مقدماتی A1
دسته بندی: فایل های کمکی
×